Nhận bồi thường của người gây tai nạn thì công ty bảo hiểm có phải bồi thường nữa không?

Tôi có tham gia bảo hiểm về tai nạn, sức khỏe của một công ty bảo hiểm, tôi mới bị một tai nạn giao thông và người gây tai nạn đã bồi thường cho tôi một khoản tiền. Tôi xin hỏi việc tôi đã nhận bồi thường của người gây tai nạn thì công ty bảo hiểm có phải bồi thường cho tôi nữa không?

Nội dung này được Công ty luật Lê và Liên danh tư vấn như sau:

Từ những thông tin mà anh cung cấp chúng tôi trả lời như sau: Căn cứ vào Điều 33 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định về căn cứ trả tiền bảo hiểm là phạm vi số tiền bảo hiểm, căn cứ vào thương tật thực tế của người được bảo hiểm và thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm. Như vậy không có căn cứ nào quy định việc người gây tai nạn cho anh đã bồi thường thì công ty bảo hiểm không phải bồi thường nữa.

Mặt khác, tại Điều 37 Luật kinh doanh bảo hiểm cũng quy định: "Trong trường hợp người được bảo hiểm chết, bị thương tật hoặc đau ốm do hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp của người thứ ba gây ra, doanh nghiệp bảo hiểm vẫn có nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm mà không có quyền yêu cầu người thứ ba bồi hoàn khoản tiền mà doanh nghiệp bảo hiểm đã trả cho người thụ hưởng. Người thứ ba phải chịu trách nhiệm bồi thường cho người được bảo hiểm theo quy định của pháp luật".

Theo quy định trên thì trách nhiệm bồi thường của công ty bảo hiểm và người gây tai nạn cho anh là độc lập với nhau. Do vậy công ty bảo hiểm vẫn phải bồi thường cho anh theo các quy định pháp luật, mức độ thương tật thực tế và các thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.