Số tiền 2% để lại cho đơn vị thì đơn vị chi như thế nào

Ngày hỏi:10/06/2010

Số tiền 2% để lại cho đơn vị thì đơn vị chi như thế nào? thủ tục, chứng từ chi như thế nào?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

 Số tiền 2% để lại cho đơn vị nhằm chi trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DSPHSK cho người lao động. Đơn vị có trách nhiệm giải quyết và chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. - Hàng tháng hoặc hàng quý, người sử dụng lao động lập 02 bản đối với mỗi loại danh sách theo mẫu C66a-HD, C67a-HD, C68a-HD, C69a-HD, C70a-HD; nộp 01 bản cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội kèm theo hồ sơ giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản của từng người lao động của số đối tượng đã giải quyết trong tháng hoặc trong quý để xét duyệt và thực hiện quyết toán theo từng quý kinh phí chi chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ DSPHSK. - Căn cứ Thông báo quyết toán theo mẫu C71-HD do cơ quan BHXH gửi đến: Trường hợp số tiền được quyết toán nhỏ hơn số tiền 2% được giữ lại, thì đơn vị chuyển trả số chênh lệch thừa cho cơ quan BHXH vào tháng đầu quý sau; Trường hợp số tiền được quyết toán lớn hơn số tiền 2% được giữ lại, thì cơ quan BHXH sẽ cấp bù số chênh lệch thiếu cho đơn vị vào tháng đầu quý sau.

Nguồn:

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Click để xem thông tin