Làm bảo hiểm cho cán bộ giáo viên và công nhân viên của trường

Ngày hỏi:31/08/2010

Tôi muốn làm bảo hiểm cho cán bộ giáo viên và công nhân viên của trường tôi thì phải đi đến nơi nào trước. Và thủ tục thì gồm những gì. Tôi thuộc khối trương tiểu học.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

Thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ giáo viên và công nhân viên của trường bao gồm: - Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc (Mẫu số 01-TBH); Trường hợp đã có sổ BHXH thì phải nộp sổ BHXH. - Lập 02 bản " Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc " (Mẫu số 02a-TBH) và bản quyết định thành lập trường. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký quyết định thành lập trường bạn phải nộp toàn bộ hồ sơ theo quy định nêu trên và sổ BHXH của người lao động cho cơ quan BHXH huyện , thành phố tại địa bàn trường bạn đang đóng trụ sở.

Nguồn:

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Click để xem thông tin