Giải đáp về chính giãn giảm tiền thuê đất cho DN

Ngày hỏi:06/04/2015

Được biết, để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Chính phủ đã có chính sách giãn giảm tiền thuê đất. Thời báo Ngân hàng có thể cho biết về chính sách này?

Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012; Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7/1/2013; Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 2/1/2014 cho phép giảm 50% tiền thuê đất trong giai đoạn 2011-2014; gia hạn nộp tiền sử dụng đất 24 tháng đối với doanh nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để đầu tư kinh doanh bất động sản và không phải nộp tiền chậm nộp trong thời gian được gia hạn.

Triển khai thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Bộ Tài chính đã trình Chính phủ ban hành Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2014).

Theo đó, mức tỷ lệ (%) giá đất tính thu tiền thuê đất theo mức chung đã giảm từ 1,5% (theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP) xuống còn 1% (theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP), góp phần quan trọng trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn về tài chính cũng như tăng khả năng cạnh tranh nhờ giảm chi phí sản xuất do tiền thuê đất giảm.

Mức tỷ lệ (%) để tính đơn giá thuê đất nêu trên do UBND cấp tỉnh quy định cụ thể theo từng khu vực, tuyến đường tương đương với từng mục đích sử dụng đất, được công bố công khai trong quá trình tổ chức thực hiện.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Click để xem thông tin