Chuyển lên bệnh viện tuyến trên chi phí khám chữa bệnh thanh toán như thế nào

Ngày hỏi:13/08/2011

Tôi đăng ký KCB ban đầu ở BV ĐK Hoàng Viết Thắng, nếu lúc đi khám tôi muốn chuyển lên tuyến trên để khám, thì chuyển lên bệnh viện nào mà không bị trái tuyến? Khi chuyển lên bệnh viện tuyến trên chi phí khám chữa bệnh thanh toán như thế nào?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

Theo quy định về KCB BHYT, bệnh nhân đến đúng nơi đăng ký KCB ban đầu là Bệnh viện Hoàng Viết Thắng(ngoại trừ trường hợp cấp cứu), được cơ sở KCB ban đầu khám và điều trị, nếu vượt quá chuyên môn kỹ thuật của bệnh viện sẽ được chuyển lên tuyến trên tùy theo quyết định chuyên môn của Bác sĩ tại bệnh viện, và chị sẽ được hưởng theo đúng quyền lợi của mình.Trường hợp sinh của chị sẽ được chuyển lên một trong nhưng cơ sở sau: Bệnh viện Đại học y khoa, Bệnh viện Trung ương Huế, Trung tâm sức khỏe sinh sản tỉnh.

Nguồn:

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Click để xem thông tin