Giải đáp về miễn, giảm tiền thuê đất

Ngày hỏi:08/07/2015

Cho tôi hỏi một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất mới nhất?

Nội dung này được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tư vấn như sau:

Ngày 12/6/2015, Bộ Tài chính ban hành Công văn 7810/BTC-QLCS về việc hướng dẫn một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất. Theo đó, một số nội dung về miễn, giảm tiền thuê đất như sau:

1/ Miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản (không bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản).

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất kể từ ngày 1/7/2014 trở đi theo Luật Đất đai năm 2013 thì thời gian được miễn tiền thuê đất theo quy định của pháp luật nhưng tối đa không quá 3 năm.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014:

+ Đối với dự án được Nhà nước cho thuê đất, đã nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản theo quy định và đã được cơ quan thuế ban hành thông báo miễn tiền thuê đất trước ngày 1/7/2014, khi hoạt động xây dựng cơ bản kết thúc thì người thuê đất hoàn tất thủ tục để quyết toán số tiền thuê đất được miễn.

+ Đối với dự án được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014 nhưng sau ngày 1/7/2014 mới nộp hồ sơ đề nghị miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản, thì thời gian được miễn tiền thuê đất trong thời gian xây dựng cơ bản tối đa không quá 3 năm kể từ ngày có quyết định thuê đất hoặc thời điểm bàn giao đất thực tế.

2/ Miễn, giảm tiền thuê đất theo pháp luật về ưu đãi đầu tư (không bao gồm hoạt động khai thác khoáng sản).

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư có ghi cụ thể mức miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định nhưng chưa làm thủ tục để được miễn, giảm tiền thuê đất thì nay được hợp thức hoá cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi về tiền thuê đất, thời hạn làm thủ tục, nộp đủ hồ sơ trước ngày 30/6/2016.

- Trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014 mà tại Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư không ghi mức miễn, giảm tiền thuê đất hoặc ghi nguyên tắc là được hưởng ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai; trường hợp được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 1/7/2014 không thuộc trường hợp phải cấp Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư nhưng thuộc đối tượng, đáp ứng đủ các điều kiện để được miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất nhưng chậm làm thủ tục miễn, giảm thì được hợp thức hóa cho phép các trường hợp này vẫn được hưởng ưu đãi miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định pháp luật tại thời điểm được Nhà nước cho thuê đất. Việc nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết việc miễn, giảm tiền thuê đất thực hiện trước ngày 30/6/2016.

3/ Miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức.

Việc miễn tiền thuê đất đối với diện tích đất nông nghiệp trong hạn mức đối với hộ nông dân, hộ nông trường viên, xã viên hợp tác xã nông nghiệp nhận giao khoán của doanh nghiệp, hợp tác xã sản xuất nông nghiệp nay phải chuyển sang thuê đất và ký hợp đồng thuê đất với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định của Luật Đất đai được áp dụng từ ngày 1/1/2011 đến hết ngày 31/12/2020.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

  • Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  • Click để xem thông tin