Thời gian tính nâng bậc lương đối với cán bộ bị kỷ luật

Ngày hỏi:06/11/2012

Xin luật sư cho tôi hỏi: Ở đơn vị tôi có cán bộ vi phạm pháp luật và bị tòa án tuyên phạt 30 tháng tù hưởng án treo, thời gian thử thách là 57 tháng. Nếu căn cứ theo điều 10 Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 thì cán bộ này bị áp dụng hình thức kỷ luật là "Cảnh cáo". Theo mục 1, điều 56 của luật Viên chức số 58/2010/QH12 quy định viên chức bị cảnh cáo thì thời hạn nâng lương bị kéo dài 06 tháng. Theo mục 5, điều 5 chương II của Nghị định 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 có nêu "Người được hưởng án treo là cán bộ, công chức, quân nhân, công nhân quốc phòng, người lao động làm công ăn lương, thì thời gian thử thách cũng được tính vào thời gian công tác, thời gian tại ngũ nhưng không được tính vào thời gian xét nâng lương, phong quân hàm theo niên hạn..." Vậy kính mong luật sư tư vấn cho tôi là đối với trường hợp này khi bị thi hành kỷ luật thì áp dụng thời gian nâng bậc lương như thế nào, xin trân trọng cảm ơn.

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh tư vấn như sau:

- Nghị định số 34/2011/NĐ-CP ngày 17/5/2011 của CP quy định về xử lý kỷ luật đối với công chức. Quy định này chỉ áp dụng cho đối tượng là công chức nhà nước.

- Nghị định số 61/2000/NĐ-CP ngày 30/10/2000 của CP quy định hti hành hình phạt tù cho hưởng án treo. Quy định này áp dụng cho đối tượng là người bị phạt tù cho hưởng án treo, không phân biệt là công chức. viên chức, người lao động làm công ăn lương theo hình thức hợp đồng lao động...

- Luật viên chức 58/2010/QH12 chỉ áp dụng cho đối tượng là viên chức là công dân Việt Nam được tuyển dụng theo vị trí việc làm, làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập theo chế độ hợp đồng làm việc, hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

Như vậy, nếu cán bộ đơn vị bạn là công chức thì bạn không thể áp dụng luật viên chức để cho rằng thời gian kéo dài nâng bậc lương của trường hợp này chỉ là 6 tháng.

Trường hợp cán bộ đơn vị bạn là viên chức thì bạn không thể áp dụng Nghị định 34 nói trên để kỷ luật rồi viện dẫn Luật công chức để tính thờin gian kéo dài nâng bậc lương là 6 tháng.

Trong trường hợp này, quy định chuyên ngành được áp dụng là Nghị định 61 nêu trên và do vậy, thời ngian thử thách sẽ không tính đế xét nâng bậc lương.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh

  • Luật sư Nguyễn Nhật Tuấn – Trưởng Văn phòng Luật sư Phú Vinh
  • Click để xem thông tin