Chia di sản của ông bà không có di chúc

Ngày hỏi:18/02/2013

Ông bà em đã mất được hơn 10 năm nhưng khi mất không để lại di chúc. Do gia đình em ở với ông bà nên khi ông bà mất mảnh đất đó gia đình em sử dụng đến tận bây giờ và đã có sổ đỏ. Hiện nay các cô các bác về nhà em đòi chia tài sản đất đai mà ông bà em để lại. Em muốn hỏi việc các cô các bác đòi chia tài sản đất đai khi mà ông bà đã mất hơn 10 năm liệu còn đúng và nhà e liệu có phải chia trả cho các cô, các bác đất hay không?

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Nguyên tư vấn như sau:

Việc ông bà bạn chết không để lại di chúc hiện đã 10 năm , vì thế theo Bộ Luật dân sự 2005 thời hiệu khởi kiện chia thừa kế đã hết, nên các cô, chú của bạn không có quyền khởi kiện đòi chia thừa kế. Tuy nhiên cũng theo quy định của pháp luật nếu thết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế, các đồng thừa kế không có tranh chấp thì khi hết thời hiệu khởi kiện chia thừa kế các cô, chú của bạn vẫn có quyền yêu cầu Tòa án chia tài sản chung của ông bà bạn nếu các cô, chú của bạn có công sức tạo dựng nên mảnh đất đó.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.