Thử việc có được đóng BHXH không?

Ngày hỏi:27/02/2014

Tôi và người sử dụng lao động (công ty X) ký hợp đồng lao động thử việc với thời gian là 2 tháng. Sau khi ký hợp đồng lao động, tôi mới thấy trong hợp đồng không có điều khoản về việc đóng bảo hiểm xã hội. Vậy xin hỏi, trong thời gian thử việc người sử dụng lao động có phải đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động không?

Nội dung này được Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố Hải Phòng tư vấn như sau:

Tại khoản 1 Điều 26 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định: Người sử dụng lao động và người lao động có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc.
Theo quy định nêu trên thì trong thời gian thử việc không bắt buộc người sử dụng lao động phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người lao động. Trường hợp nếu 2 bên có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động thì mức đóng bảo hiểm được ghi rõ trong hợp đồng.
Như vậy, hợp đồng thử việc của chị không trái với quy định pháp luật. Ngoài ra, trong hợp đồng thử việc của chị không có thỏa thuận về việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế nên thời gian này sẽ không được tính để đóng bảo hiểm xã hội.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.