Đủ thời gian để hưởng chế độ thai sản

Tôi đóng BHXH từ 01/8/2011 đến tháng 29/1/2012 thì sinh con , vậy tôi đủ thời gian để hưởng chế độ thai sản ko ? tôi tự tính đã đủ 6 tháng nhưng kế toán của tôi nói ko được hưởng

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế tư vấn như sau:

Căn cứ vào Điều 28, Luật BHXH thì điều kiện để hưởng chế độ thai sản là phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh. Nếu bạn sinh vào 29/01/2012 thì bạn đã đóng BHXH được 6 tháng trong thời gian từ tháng 02/2011 đến tháng 01/2012. Do vậy, bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Nguồn:

Bảo hiểm xã hội Thừa Thiên Huế

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế
  • Click để xem thông tin