Đường như thế nào được coi là đường thoát nạn?

Ngày hỏi:15/06/2015

Đường như thế nào được coi là đường thoát nạn?

Nội dung này được Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Hà Nội tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 3.3.1 QCVN 06:2010/BXD, Đường thoát nạn là một đường di chuyển liên tục và không bị chặn từ một điểm bất kỳ trong nhà hoặc công trình đến lối ra bên ngoài. Các đường thoát nạn phải được chiếu sáng và chỉ dẫn phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN 3890 : 2009 – Phương tiện Phòng cháy chữa cháy cho nhà và công trình trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Nguồn:

CẢNH SÁT PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Hà Nội

  • Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy TP. Hà Nội
  • Click để xem thông tin