Phần mềm bảo hiểm cho đơn vị hành chính sự nghiệp

Ngày hỏi:03/03/2016

Tôi muốn hỏi hiện nay có phải bắt buộc mua phần mềm bảo hiểm đối với cơ quan hành chính sự nghiệp công lập? nếu có thì căn cứ vào văn bản nào quy định?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Sơn La tư vấn như sau:

Thực hiện Quyết định số 08/2015/QĐ-TTg ngày 09/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ thí điểm về giao dịch điện tử trong việc thực hiện thủ tục tham gia BHXH, BHYT, BHTN và đề nghị cấp sổ BHXH, thẻ BHYT. Ngày 12/02/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La ban hành công văn số 340/UBND - VX về việc triển khai giao dịch điện tử về BHXH, BHYT (có bản photo kèm theo), trong đó có nội dung: “Xây dựng, nâng cấp và cung cấp miễn phí phần mềm cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong việc thực hiện kê khai hồ sơ tham gia BHXH, BHYT…phấn đấu đến hết năm 2015 có 100% các cơ quan, đơn vị, tổ chức doanh nghiệp thực hiện kê khai hồ sơ thu nộp BHXH, BHYT bằng hình thức giao dịch điện tử”, như vậy phần mềm giao dịch điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội được cung cấp miễn phí. Tuy nhiên để thực hiện giao dịch điện tử thì cơ quan bạn phải mua chữ ký số (nếu thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH thì đơn vị không phải in, trình lãnh đạo ký, đóng dấu và gửi hồ sơ cho cơ quan BHXH, mà chỉ thực hiện trên mạng), trường hợp đơn vị bạn không mua chữ ký số thì giao dịch với cơ quan BHXH qua phần mềm KBHXH đồng thời in hồ sơ giấy từ phần mềm có mã vạch trình lãnh đạo ký, đóng dấu gửi cho cơ quan BHXH hoặc liên lạc với chuyên quản thu của BHXH tỉnh để được hướng dẫn.

Nguồn:

BHXH Sơn La

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội Sơn La

  • Bảo hiểm xã hội Sơn La
  • Click để xem thông tin