Chuyển nơi làm việc thì BHXH đóng như thế nào.

Tôi công tác tại Công ty sản xuất gạch, đã tham gia đóng bảo hiểm xã hội được 18 năm.Hiện nay, Tôi xin nghỉ việc để xin vào làm tại 1 công ty khác. Xin cho hỏi chế độ BHXH của tôi được tính như thế nào? Khi công tác tại công ty mới, tôi có được tiếp tục tham gia đóng bảo hiển XH không? mức đóng như thế nào?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi tư vấn như sau:

Khi nghỉ việc, thời gian đóng BHXH được 18 năm của ông sẽ được chốt sổ bảo lưu. Khi công tác tại công ty mới, nếu ông được ký hợp đồng lao động từ đủ 03 tháng trở lên thì ông thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc và sử dụng sổ BHXH đã đóng tại công ty cũ để tiếp tục tham gia BHXH. Mức đóng là mức tiền lương, tiền công ghi trên hợp đồng lao động

Nguồn:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi

  • Bảo hiểm xã hội Quảng Ngãi
  • Click để xem thông tin