Hinh thức chốt sổ bảo hiểm

Ngày hỏi:28/09/2011

Hinh thức chốt sổ bảo hiểm là theo quý hay là theo năm . Tôi đóng bảo hiểm xã hội ở 1 công ty từ năm 2008 đến nay, nhưng Công ty bảo hiểm chỉ chốt sổ cho tôi đến hết năm 2009 , tôi rất băn khoăn xin cho hỏi tại sao?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam tư vấn như sau:

Theo quy định, việc chốt sổ BHXH chỉ thực hiện khi người lao động thôi việc, chuyển công tác (tức là chấm dứt làm việc tại đơn vị cũ). Tuy nhiên, tháng 01/2010 là thời điểm cơ quan Bảo hiểm xã hội Thành phố thực hiện việc thay đổi mẫu sổ BHXH. Do vậy, tất cả những người lao động đã có thời gian đóng BHXH trước đó và được cấp sổ theo mẫu cũ đều được chốt sổ đến hết tháng 12/2009, để từ tháng 1/2011 cơ quan BHXH sẽ thực hiện in sổ theo mẫu mới.

QUAY VỀ

Nguồn:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Nam
  • Click để xem thông tin