Quên không xuất hoá đơn đầu ra?

Ngày hỏi:21/04/2012

Do sơ xuất nên chị kế toán cũ của công ty em trong tháng 1/2012 đã bỏ sót không viết 1 hóa đơn xuất khẩu. Chị ấy đã nghỉ việc. Em là kế toán mới, ngày 19/04/2012 em đã làm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn nộp và chưa phát hiện ra sai sót của chị ấy. 20/4/2012 em mới phát hiện ra hóa đơn chưa viết đó.  Vậy xin luật sư cho em hỏi như sau:  1      Vào ngày 20/4/2012 em xóa bỏ các hóa đơn đã viết và viết lại từ tháng 1 cho đúng ( do hầu hết các hóa đơn viết trong quý 1 đều bị sai đơn giá xuất khẩu), đồng thời em làm lại Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn đúng và nộp vào ngày 20/4. Như thế em có bị phạt khi giải quyết các vấn đề như vậy không ah? 2 ,     Doanh thu Tăng của hóa đơn thiếu chưa viết và Doanh thu Giảm của các hóa đơn viết sai giá phải khai bổ sung để trình lên cơ quan Thuế cần những thủ tục gì và theo mẫu nào?  3 , Em chưa nộp tờ khai thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 1 nên những công việc của câu hỏi 1 và 2 sẽ làm cùng khi nộp tờ khai Thuế TNDN tạm tính hay phải trước đó?  Em xin cảm ơn rất nhiều ah

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Đình Hùng tư vấn như sau:

Theo hứong dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC :

Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giám) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế giá trị gia tăng…, tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số…, ký hiệu… Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

Bạn theo hứong dẫn trên để thực hiện khi phát hiện hóa đơn viết sai.
Khi bạn khai bổ sung trứoc khi bị cơ quan thuế phát hiện thì chỉ bị phạt nộp chậm 0,05% mổi ngày số tiền thuế chậm nộp nếu do khai bổ sung làm tăng số thuế phải nộp

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.