Quyền sở hữu

Ngày hỏi:01/07/2014

Vợ chồng tôi mua mảnh đất của vợ chồng ông bà C. Chúng tôi đã ký hợp đồng sang nhượng và đã được phòng công chứng chứng thực hợp đồng, nhưng chưa được cấp giấy chứng nhận QSD đất. Vậy vợ chồng tôi đã được quyền sở hữu tài sản trên chưa? Hay tại thời điểm được cấp GCN QSD đất thì mới thuộc quyền sở hữu?

Nội dung này được Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long tư vấn như sau:

Theo Khoản 1 điều 168 Bộ Luật dân sự thì: “Việc chuyển quyền sở hữu đối với bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký quyền sở hữu”,   tại khoản 2 Điều 439 Bộ Luật dân sự “ đối với tài sản  mua bán mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu thì quyền sở hữu được chuyển cho bên mua kể từ thời điểm hoàn thành thủ tục đăng ký quyền sở hữu  đối với tài sản đó”,  đồng thời tại điều 692 Bộ Luật dân sự thì việc chuyển quyền sử dụng đất có hiệu lực từ thời điểm đăng ký quyền sử dụng đất theo quy định về đất đai. Dựa trên quy định này thì quyền sử dụng đất  sẽ chuyển cho bên mua kể từ khi các bên đăng bộ sang tên tại cơ quan đăng ký quyền sử dụng đất ở chứ không phải tại tổ chức công chứng mà hai bên ký hợp đồng công chứng.

Vì vậy để đảm bảo quyền lợi cho mình vợ chồng bạn nên làm thủ tục sang tên quyền sử dụng đất tại cơ quan có thẩm quyền.

Nguồn:

Theo Dân Luật

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long

  • Luật sư Nguyễn Huy Long, Công ty Luật TNHH Nam Long
  • Click để xem thông tin