Việc giữ lại 2% so với tổng quỹ lương

Ngày hỏi:13/08/2012

khi mình làm giải quyết ốm đau cho người bệnh đẵ được trên cơ quan bảo hiểm xét duyệt. Vậy bao lâu thì có thể nhận được số tiền ốm đau đó. Và một vần đề nữa : trên cơ quan sẽ giữ lại 2% vậy là tổng lương hay 2% đó lấy từ tiền ốm đau.

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương tư vấn như sau:

 Việc giữ lại 2% so với tổng quỹ lương là để đơn vị chi trả kịp thời các chế độ ngắn hạn (ốm đau, thai sản, dưỡng sức). Nếu đơn vị chi nhiều hơn số 2% để lại thì khi thanh toán với cơ quan BHXH, đơn vị kèm theo giấy đề nghị để BHXH chuyển trả tiền chênh lệch, thời gian chuyển trả trong vòng 15 ngày tính từ ngày đơn vị nộp danh sách ốm đau.
 

Nguồn:

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương

  • Bảo hiểm xã hội tỉnh Bình Dương
  • Click để xem thông tin