Cấp nào có thẩm quyền thu hồi đất?

Ngày hỏi:03/04/2014

Chào các anh Em có 1 số vấn đề như sau em muốn hỏi Gia đình em có 1 số ruộng đất quỹ 2 có tên trong bản đồ nay ủy ban nhân dân xã tự ý cho bao thầu không có quyết định thu hồi và không bồi thường gì cho gia đình em. Vậy cho em hỏi ủy ban nhân dân xã làm vậy đúng hay sai? Gia đình em cần làm gì để giữ đất của gia đình nhà mình? Kính mong các anh hồi âm sớm! em chân thành cảm ơn

Nội dung này được THƯ VIỆN PHÁP LUẬT tư vấn như sau:

Như thông tin bạn cung cấp, được hiểu rằng gia đình bạn được giao đất nông nghiệp, đã có tên trong sổ địa chính, nay bị chính quyền cấp xã tự ý giao thầu cho người khácmà không dựa trên cơ sở pháp lý nào, bạn đang băn khoăn việc này là đúng hay sai và cần phải làm gì để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho gia đình nhà mình. Được lập cho từng đơn vị xã, phường, thị trấn để ghi người sử dụng đất và các thông tin về sử dụng đất của người đó. Gia đình bạn là người được đứng tên trong sổ địa chính tức là đã được chính quyền ghi nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của gia đình bạn đối với thửa đất. Do vậy, việc ủy ban nhân dân xã tự ý cho người khác đấu thầu sử dụng thửa đất hiện đang được gia đình bạn sử dụng hợp pháp là trái với các quy định của pháp luật.

2. Việc thu hồi đất:

Luật Đất đai quy định tại Khoản 2 Điều 44 về thẩm quyền thu hồi đất như sau: Uỷ ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Mặt khác, khoản 2 điều 39 Luật Đất đai có quy định: Trước khi thu hồi đất, chậm nhất là chín mươi ngày đối với đất nông nghiệp và một trăm tám mươi ngày đối với đất phi nông nghiệp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền phải thông báo cho người bị thu hồi đất biết lý do thu hồi, thời gian và kế hoạch di chuyển, phương án tổng thể về bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư.

Để bảo vệ quyền lợi của gia đình mình, bạn có thể khiếu nại, tố cáo việc này lên Chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện để yêu cầu giải quyết theo quy định tại điều 138, 139 Luật Đất đai.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.