Chế độ BHYT đối với đối tượng thuộc hộ nghèo

Đối tượng thuộc hộ nghèo khi đi khám, chữa bệnh (KCB) BHYT được hưởng bao nhiêu % chi phí KCB?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Lắk tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật BHYT sửa đổi (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015): Đối tượng thuộc hộ cận nghèo khi đi KCB BHYT được hưởng 100 % chi phí KCB.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.