Sổ gốc và bản sao khác nhau như thế nào?

Ngày hỏi:06/09/2014

Tôi đang không phân biệt được ''sổ gốc''  trong ''chứng thực bản sao từ sổ gốc''  với '' cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ gốc'' khác nhau như thế nào, xin nhờ luật sư tư vấn giúp tôi, xin cảm ơn !

Nội dung này được Luật sư Ngô Thế Thêm, VPLS Doanh Gia, Hà Nội tư vấn như sau:

Theo nghị định 79/2007/NĐ-CP Về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính,

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

3. "Sổ gốc" là sổ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp bản chính lập ra khi thực hiện việc cấp bản chính, trong đó có ghi đầy đủ những nội dung như bản chính mà cơ quan, tổ chức đó đã cấp.

4. "Cấp bản sao từ sổ gốc" là việc cơ quan, tổ chức đang quản lý sổ gốc, căn cứ vào sổ gốc để cấp bản sao. Bản sao từ sổ gốc phải có nội dung đúng với nội dung ghi trong sổ gốc.

5. "Chứng thực bản sao từ bản chính" là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định tại Điều 5 của Nghị định này căn cứ vào bản chính để chứng thực bản sao là đúng với bản chính.

Theo nghị định này thì tôi không thấy cụm từ 'chứng thực bản sao từ sổ gốc'' như bạn nói, không biết bạn lấy cụm từ này ở đâu, chứ tôi thấy không thể chứng chực bản sảo từ sổ gốc được và chỉ có Cấp bản sao từ sổ gốc thôi. Bạn có thể vào www.luatdoanhgia.vn để lấy nghị định 79 nêu trên và xem thêm quy định về chứng thực.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.