Trường hợp không đủ điều kiện tuyển dụng không qua thi tuyển

Ngày hỏi:07/11/2014

Ông Phạm Thanh Tú, công tác tại Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc UBND huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp theo hình thức hợp đồng từ năm 2008 đến nay. Năm 2010, ông Tú được cơ quan cử đi học đại học, chuyên ngành Quản lý Văn hoá – Tư tưởng và hiện đã tốt nghiệp. Ông Tú hỏi, trường hợp của ông có thuộc đối tượng được xem xét tiếp nhận không qua thi tuyển công chức theo quy định tại Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức không?

Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp tư vấn như sau:

Ông Phạm Thanh Tú công tác tại Phòng Văn hoá và Thông tin Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp, có bằng tốt nghiệp Trung cấp Công nghệ thông tin, đã tham gia kỳ thi tuyển công chức năm 2013 (ngạch Cán sự) do UBND tỉnh tổ chức và không trúng tuyển.

Xét thấy điều kiện ông Tú nêu, đến thời điểm hiện tại thì chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện để tuyển dụng công chức trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điểm c, khoản 1 Điều 19 Nghị định số 24/2010/NĐ-CP và điểm b, khoản 1, Điều 10 Thông tư số 13/2010/TT-BNV ngày 30/12/2010 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết một số điều về tuyển dụng và nâng ngạch công chức của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15/3/2010 của Chính phủ.

Hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch tuyển dụng công chức, trong đó có yêu cầu các cơ quan, đơn vị báo cáo danh sách đối tượng đủ tiêu chuẩn, điều kiện tiếp nhận không qua thi tuyển để xem xét tuyển dụng theo quy định, nhưng chưa có đối tượng tham gia đăng ký.

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp sẽ tiếp tục rà soát trường hợp này, có báo cáo và kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo UBND huyện Tam Nông thực hiện việc tuyển dụng công chức đúng quy định hiện hành.

Nguồn:

www.tuyencongchuc.vn

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp

  • Sở Nội vụ tỉnh Đồng Tháp
  • Click để xem thông tin