Chế độ, chính sách đối với người tập sự?

Ngày hỏi:16/09/2015
Tôi làm việc tại đơn vị sự nghiệp công lập từ tháng 6/2012, lúc đầu tôi ký hợp đồng lao động 1,5 tháng không đóng BHXH, BHYT, sau đó tôi tiếp tục ký hợp đồng 3 tháng. Đến tháng 4/2013, tôi nhận quyết định thử việc hưởng 85% lương đến tháng 7/2014, đơn vị ra quyết định cho tôi ra khỏi thời gian thử việc chờ thi tuyển viên chức và tôi tiếp tục làm hợp đồng có thời hạn cho đến nay. Từ tháng 8/2012 cho đến nay, tôi vẫn đóng BHXH liên tục. Vậy, khi được xét vào biên chế tôi có tiếp tục chế độ tập sự và hưởng 85% lương nữa hay không? Thời gian tính nâng bậc lương lần sau của tôi được tính từ thời điểm nào?

Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Long tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 22 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức thì trong thời gian tập sự, người tập sự được hưởng 85% mức lương của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng.

Trường hợp người tập sự có trình độ thạc sĩ hoặc tiến sĩ và chuyên ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm tuyển dụng thì người tập sự có trình độ thạc sĩ được hưởng 85% mức lương bậc 2, người tập sự có trình độ tiến sĩ hưởng 85% mức lương bậc 3 của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng. Các khoản phụ cấp được hưởng theo quy định của pháp luật.

Người tập sự được hưởng 100% mức lương và phụ cấp của chức danh nghề nghiệp tương ứng với vị trí việc làm tuyển dụng trong các trường hợp sau: Làm việc ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người, vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn;

làm việc trong các ngành, nghề độc hại, nguy hiểm; hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Căn cứ các quy định trên, trường hợp của bạn khi được xét vào biên chế vẫn hưởng lương tập sự, vì bạn không thuộc đối tượng được hưởng 100% như quy định trên và thời gian tập sự không được tính vào thời gian xét nâng bậc lương.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.