Việc thăng hạng chức danh nghề nghiệp

Ngày hỏi:03/10/2013

Tôi hiện đang là viên chức, hưởng lương với bậc lương cao đẳng. Tôi đã có bằng đại học từ tháng 8 năm 2012. Tôi được biết từ tháng 06/2012 nhà nước có chủ trương công chức, viên chức phải thi nâng ngach mới được hưởng bậc lương mới. Tuy nhiên từ thời gian tôi nhận bằng đại học đến nay tôi không thấy Sở Nội vụ có kỳ thi nâng ngạch nào, cơ quan nơi tôi làm việc cũng không có giải thích nào xác đáng lý do dù tôi đã nhận bằng được 01 năm. Mong Quý cơ quan có hướng dẫn cụ thể về vấn đề thi nâng ngạch viên chức như trường hợp của tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn.

Nội dung này được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh tư vấn như sau:


Theo quy định của Luật viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2012) và Nghị định số 29/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2012); Thông tư số 12/2012/TT-BNV ngày 18/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định về chức danh nghề nghiệp và thay đổi chức danh nghề nghiệp; Thông tư số 16/2012/ TT-BNV ngày 20/12/2012 của Bộ Nội vụ quy định ban hành quy chế thi tuyển, xét tuyển viên chức; quy chế thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức và nội quy kỳ thi tuyển, thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp đối với viên chức.
Tuy nhiên, hiện nay, Bộ Nội vụ và các Bộ quản lý ngành chưa ban hành các văn bản quy định về bộ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, điều kiện, tiêu chuẩn nghiệp vụ của từng chức danh nghề nghiệp viên chức… Do đó, chưa có đầy đủ cơ sở để giải quyết./.
(Theo Công văn số 1307/SNV-VP)
 

Nguồn:

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH QUẢNG NINH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh

  • Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh
  • Click để xem thông tin