Hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử

Ngày hỏi:14/06/2016

Công ty chúng tôi muốn sử dụng đồng thời hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử có được không?

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Sơn La tư vấn như sau:

Tại Khoản 2 Điều 5 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ quy định:
"Điều 5. Nguyên tắc tạo hóa đơn
....
2. Tổ chức có thể đồng thời tạo nhiều hình thức hóa đơn khác nhau (hóa đơn tự in, hóa đơn đặt in, hóa đơn điện tử) theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP và Thông tư này.."
Căn cứ quy định nêu trên, đơn vị được phép sử dụng đồng thời hóa đơn đặt in và hóa đơn điện tử.

Nguồn:

Trang thông tin Cục thuế Sơn La

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Cục Thuế tỉnh Sơn La

  • Cục Thuế tỉnh Sơn La
  • Click để xem thông tin