Thủ tục chuyển quyền sở hữu xe gắn máy, xe mô tô khi không tìm được chủ cũ của phương tiện

Chuyển quyền sở hữu xe gắn máy, xe mô tô khi không tìm được chủ cũ của phương tiện thì cần làm những gì? Trường hợp cá nhân có đủ năng lực hành vi, năng lực pháp luật trong hoạt động đăng ký và nhận chuyển nhượng xe gắn máy, xe mô tô.

Nội dung này được Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự tư vấn như sau:

VẤN ĐỀ 1: ĐĂNG KÝ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU XE GẮN MÁY, MÔ TÔ TRONG ĐỊA BÀN TỈNH?

Theo các quy định pháp luật thì trong trường hợp không tìm được chủ sở hữu, bán xe qua nhiều chủ thì tùy vào trường hợp còn hay không còn chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng mà hồ sơ đăng ký là khác nhau.

- Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an xã, phường, thị trấn nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng.

Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

- Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Chứng từ nộp lệ phí trước bạ xe theo quy định.

Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Như vậy, nếu trường hợp của Bạn là chuyển nhượng cùng tỉnh thì tùy thuộc vào việc Bạn còn giấy tờ chuyển nhượng với người bán cuối cùng thì hồ sơ Bạn chuẩn bị theo như quy định trên.

VẤN ĐỀ 2: ĐĂNG KÝ CHUYỂN QUYỀN SỞ HỮU XE GẮN MÁY, MÔ TÔ TỪ TỈNH NÀY SANG TỈNH KHÁC

Theo quy định của pháp luật thì bạn cần thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý xe tỉnh chuyển đi và tỉnh chuyển đến.

Hồ sơ sang tên tại nơi chuyển đi được thực hiện như sau:

- Trường hợp người đang sử dụng xe có chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng, hồ sơ gồm:

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Chứng từ chuyển nhượng của người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng từ chuyển nhượng của người bán cuối cùng.

Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

- Trường hợp người đang sử dụng xe không có chứng từ chuyển nhượng xe, hồ sơ gồm:

Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (Trường hợp bị mất giấy chứng nhận đăng ký xe hoặc biển số xe phải trình bày rõ lý do trong giấy khai đăng ký xe).

Hồ sơ đăng ký xe nơi chuyển đến gồm:

- Giấy khai đăng ký sang tên, di chuyển xe có cam kết của người đang sử dụng xe chịu trách nhiệm trước pháp luật về xe làm thủ tục đăng ký, có xác nhận về địa chỉ thường trú của người đang sử dụng xe của Công an cấp xã nơi người đang sử dụng xe thường trú.

- Chứng từ nộp lệ phí trước bạ theo quy định.

- Phiếu sang tên di chuyển, kèm theo hồ sơ gốc của xe.

Nguồn:

Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự (PL

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự

  • Công ty Luật TNHH MTV PL và Cộng Sự
  • Click để xem thông tin