Thời gian chuyển tiền, hóa đơn GTGT và hợp đồng

Hợp đồng của em ký ngày 26/09/2011, thanh lý ngày 15/10/2011, trị giá 110 triệu, lần 1 chuyển 33 triệu "ngay khi ký hợp đồng". Trong hợp đồng ghi " các bên cam kết thực hiện đúng như trong hợp đồng". Tháng 11 em mới chuyển tiền qua TK ngân hàng là 110 triệu, vì trước đó là chuyển tiền mặt, nhưng hóa đơn bên kia xuất cho bên em là ngày 10/10/2011. Vậy có hợp lý ko? Thuế đầu vào của em vẫn đc khấu trừ chứ ah?

Nội dung này được Trung Tâm Nghiên Cứu Đào Tạo Cán Bộ Và Tư Vấn Tài Chính - Kế Toán - Thuế tư vấn như sau:

1/ Vì câu hỏi của em không nói rõ thời gian trả tiền hàng trên hợp đồng nên phải giả sử như sau: 

- Nếu trong HĐ qui định thời gian trả chậm vào tháng 11 thì cty em thanh toán chuyển khoản trả tiền cho bên bán vào tháng 11 thì cty em được khấu trừ từ tháng 10. 

- Nếu trong HĐ qui định thanh toán vào tháng 10 nhưng tháng 11 cty em mới UNC qua NH thì tháng 10 không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tháng 11 thanh toán qua NH khi đó mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. 

2/ Về hóa đơn 

- Nếu giao hàng ngay tháng ký HĐKT (tháng 9) nhưng tháng 10 mới xuất hóa đơn GTGT là sai qui định về xuất hóa đơn tài chính. 

- Theo TT 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 và TT 153/2010/TT-BTC ngày 28/9/2010 của BTC qui định là: Bên bán phải xuất hóa đơn tài chính ngay khi giao hàng chứ không phải là sau khi giao hàng hay khi trả tiền nhé. 

Nguồn:

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU ĐÀO TẠO CÁN BỘ VÀ TƯ VẤN TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN - THUẾ HÀ NỘI

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Trung Tâm Nghiên Cứu Đào Tạo Cán Bộ Và Tư Vấn Tài Chính - Kế Toán - Thuế

  • Trung Tâm Nghiên Cứu Đào Tạo Cán Bộ Và Tư Vấn Tài Chính - Kế Toán - Thuế
  • Click để xem thông tin