Người nộp thuế mắc bệnh hiểm nghèo được giảm thuế TNCN

Ngày hỏi:11/09/2009

Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Nguyễn Thị Thanh Hà (tỉnh Khánh Hòa) phản ánh, Luật Thuế TNCN không đề cập đến chi phí khám chữa bệnh của cá nhân và người phụ thuộc để giảm trừ gia cảnh. Bà Hà đề nghị được giải thích tại sao khoản chi phí khám chữa bệnh của cá nhân không được trừ trước khi đóng thuế?

Nội dung này được Bộ Tài chính tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điều 21 của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì cá nhân cư trú có thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công được giảm trừ gia cảnh (cho bản thân là 4 triệu đồng/tháng, cho mỗi người phụ thuộc là 1,6 triệu đồng/tháng), giảm trừ các khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc (kể cả bảo hiểm y tế) vào thu nhập chịu thuế TNCN trước khi xác định thu nhập tính thuế TNCN.

Đối với cá nhân nộp thuế mắc phải bệnh hiểm nghèo, các khoản chi phí khám chữa bệnh tuy không được trừ vào thu nhập chịu thuế TNCN trước khi xác định thu nhập tính thuế TNCN nhưng để tạo điều kiện hỗ trợ cá nhân nộp thuế có thêm thu nhập để phục vụ việc khám chữa bệnh, Điều 5 của Luật Thuế TNCN có quy định cá nhân nộp thuế mắc phải bệnh hiểm nghèo được giảm thuế TNCN; mức thuế được giảm tương ứng với chi phí khám chữa bệnh nhưng tối đa không vượt quá số thuế TNCN phải nộp trong kỳ.

Những quy định nêu trên đã thể hiện rõ sự quan tâm của Quốc hội, của Chính phủ đến đời sống và sức khỏe của người dân.

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Tài chính

  • Bộ Tài chính
  • Click để xem thông tin