Trên Giấy phép đăng ký kinh doanh mục Địa chỉ có chữ Việt Nam nhưng Nhà cung cấp xuất hóa đơn không có chữ Việt Nam, như vậy Công ty có cần làm Biên bản điều chỉnh không?

Ngày hỏi:22/03/2016
Trên Giấy phép đăng ký kinh doanh mục Địa chỉ có chữ Việt Nam nhưng Nhà cung cấp xuất hóa đơn không có chữ Việt Nam, như vậy Công ty có cần làm Biên bản điều chỉnh không?

Nội dung này được Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm b, Khoản 7, Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính thì tiêu thức “tên, địa chỉ” của người bán, người mua phải viết đầy đủ, trường hợp viết tắt thì phải đảm bảo xác định đúng người mua, người bán. Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh.

Do đó, trường hợp trên Giấy phép đăng ký kinh doanh mục địa chỉ có chữ Việt Nam nhưng Nhà cung cấp xuất hóa đơn không có chữ Việt Nam nhưng vẫn ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh./.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.