Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thân nhân liệt sỹ

Ngày hỏi:20/08/2010

Bà Trịnh Thị Hồng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm giải quyết chế độ mai táng phí đối với trường hợp cụ Nguyễn Thị Dương - mẹ liệt sỹ (bà ngoại của bà Hồng), ở tại xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Theo phản ánh của bà Hồng, tháng 2/2006 cụ Nguyễn Thị Dương qua đời khi đang sống cùng gia đình bà Hồng tại xã Tường Lâm, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa. Vài tháng sau đó, bố bà Hồng về xã Hoằng Trạch làm thủ tục nhận phí mai táng cụ Dương, nhưng không được giải quyết. Theo giải thích của cán bộ xã, do ngày sinh của cụ Dương trong hồ sơ chính sách không khớp với ngày sinh trong sổ hộ khẩu mới làm. Tháng 5/2009, gia đình bà Hồng lại nhận được câu trả lời, do họ của cụ Dương trong hồ sơ lưu tại Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hóa không khớp với họ trong sổ lương. Đến tháng 5/2010 gia đình bà Hồng vẫn chưa được giải quyết chế độ mai táng phí của cụ Nguyễn Thị Dương. Qua Cổng TTĐT Chính phủ, bà Hồng đề nghị cơ quan chức năng xem xét, sớm giải quyết.

Nội dung này được UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa tư vấn như sau:

Cụ Nguyễn Thị Dương, quê quán xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa; do tuổi già, sức yếu không có người chăm sóc, nên tháng 2/2006 con gái cụ là Nguyễn Thị Hường (mẹ của bà Hồng), ở tại xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia đã đưa cụ về chăm sóc, phụng dưỡng. Ngày 8/2/2007 cụ Dương qua đời.

Sau khi cụ Dương mất, thân nhân của cụ đã về UBND xã Hoằng Trạch làm thủ tục cắt chế độ trợ cấp hàng tháng và đề nghị cấp giấy chứng tử để giải quyết chế độ mai táng phí và 3 tháng trợ cấp tiếp theo. Cán bộ Tư pháp xã đề nghị gia đình bà Hồng phải có giấy xác nhận của chính quyền xã Trường Lâm về ngày, tháng, năm cụ Dương chết thì mới có cơ sở pháp lý cấp giấy chứng tử, nhưng gia đình bà không đồng ý.

Ngày 26/2/2007 UBND xã Hoằng Trạch đã báo cắt chế độ trợ cấp hàng tháng của cụ Dương về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hóa theo đúng quy định.

Tháng 6/2008, sau khi gia đình bà Hồng có giấy xác nhận của chính quyền xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia; UBND xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa đã cấp giấy chứng tử đối với trường hợp cụ Nguyễn Thị Dương.

Đến tháng 12/2009 gia đình bà Hồng mới trình giấy chứng tử cho cán bộ chính sách xã Hoằng Trạch, cán bộ chính sách đã hướng dẫn gia đình kê khai thủ tục, hồ sơ nhận mai táng phí và 3 tháng trợ cấp tiếp theo.

Ngày 25/3/2010, UBND xã Hoằng Trạch bàn giao hồ sơ về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hóa, nhưng giữa các hồ sơ có sự sai khác tên họ và năm sinh của cụ Dương, nên Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hóa đã đề nghị UBND xã Hoằng Trạch xác minh lại.

Ngày 20/4/2010, Chủ tịch UBND xã Hoằng Trạch đã có tờ trình gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Hoằng Hóa và đề nghị huyện giải quyết mai táng phí cho cụ Nguyễn Thị Dương.

Ngày 16/6/2010, UBND huyện Hoằng Hóa đã ra quyết định hưởng trợ cấp mai táng phí và 3 tháng trợ cấp tiếp theo cho thân nhân cụ Nguyễn Thị Dương theo quy định hiện hành.

Lý giải về việc chậm giải quyết chế độ mai táng phí đối với trường hợp cụ Nguyễn Thị Dương, ông Nguyễn Hữu Thưởng, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoằng Hóa cho biết, cụ Nguyễn Thị Dương chết tháng 2/2007 (trong thư bà Hồng phản ánh nhầm là tháng 2/2006) tại huyện Tĩnh Gia nên UBND xã Hoằng Trạch, huyện Hoằng Hóa không nắm được ngày, tháng, năm chết cụ thể. Sự phối kết hợp giữa gia đình với UBND xã Hoằng Trạch không chặt chẽ, kịp thời và do bị sai lệch họ và năm sinh của cụ Dương giữa hồ sơ quản lý chi trả chế độ với hộ khẩu và chứng minh nhân dân.

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa

  • UBND huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa
  • Click để xem thông tin