Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

Ngày hỏi:14/03/2014

Cho biết việc trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ được thực hiện dưới những hình thức nào?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

Theo Điều 120 Luật thương mại, Các hình thức trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ gồm có:
1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
2. Trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hoá, nghệ thuật.
3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ.
4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.