Chứng chỉ đào tạo không có giá trị như bằng đại học

Ngày hỏi:07/06/2011

Bà Nguyễn Thị Thư, giáo viên dạy ngoại ngữ tại Trường THCS Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên hỏi: Người tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tiếng Anh hệ tại chức có Giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức đạt chuẩn đại học chính quy cho cử nhân hệ tại chức thì có được xếp loại trình độ chuyên môn là tốt nghiệp đại học hệ chính quy hoặc tương đương theo hệ thống văn bằng, chứng chỉ quy định không?

Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

Trong hệ thống văn bằng tốt nghiệp đại học của hệ thống giáo dục quốc dân theo quy định của Luật Giáo dục thì chỉ có Bằng tốt nghiệp đại học, không có Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức.

Giấy chứng nhận bổ túc kiến thức của Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) cấp cho người học để xác nhận đã hoàn thành chương trình bổ túc kiến thức đạt trình độ tương đương đại học chính quy cho các đối tượng tốt nghiệp đại học tiếng Anh hệ tại chức chỉ là Chứng chỉ của cơ sở đào tạo.

Chứng chỉ này không có giá trị như Bằng tốt nghiệp đại học, chỉ có giá trị xác nhận khối lượng kiến thức đã tích lũy cho người học. Việc sử dụng chứng chỉ này tùy thuộc vào cơ quan sử dụng nhân lực.

Theo Điều 8 Luật Giáo dục, văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học sau khi tốt nghiệp cấp học hoặc trình độ đào tạo theo quy định của Luật này.

Văn bằng của hệ thống giáo dục quốc dân gồm bằng tốt nghiệp trung học cơ sở, bằng tốt nghiệp trung học phổ thông, bằng tốt nghiệp trung cấp, bằng tốt nghiệp cao đẳng, bằng tốt nghiệp đại học, bằng thạc sĩ, bằng tiến sĩ.

Chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân được cấp cho người học để xác nhận kết quả học tập sau khi được đào tạo hoặc bồi dưỡng nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp.

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Giáo dục và Đào tạo

  • Bộ Giáo dục và Đào tạo
  • Click để xem thông tin