Nhà đầu tư là gì?

Ngày hỏi:07/06/2016

Đầu tư có vai trò rất quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong đó nhà đầu tư chính là chủ thể thực hiện các hoạt động đầu tư kinh doanh. Vậy nhà đầu tư là gì theo quy định của pháp luật hiện hành?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

Theo quy định của pháp luật đầu tư nhà đầu tư được hiểu là tổ chức, cá nhân thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh, gồm nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Trong đó:

- Nhà đầu tư trong nước là cá nhân có quốc tịch Việt Nam, tổ chức kinh tế không có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

- Nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân có quốc tịch nước ngoài, tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài là tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài là thành viên hoặc cổ đông.

Nhà đầu tư khi thực hiện hoạt động đầu tư có thể thực hiện dưới 3 hình thức là đầu tư thành lập tổ chức kinh tế; đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào tổ chức kinh tế và đầu tư theo hình thức hợp đồng.

Căn cứ pháp lý: Khoản 13, 14, 15, 17 Điều 3 Luật đầu tư 2014.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Căn cứ pháp lý:

Người trả lời:

Công ty Luật Vinabiz

  • Công ty Luật Vinabiz
  • Click để xem thông tin