Những hành vi bị cấm trong quá cảnh?

Ngày hỏi:24/02/2014

Những hành vi nào bị cấm trong quá cảnh?

Nội dung này được Công ty Luật Vinabiz tư vấn như sau:

Những hành vi bị cấm trong quá cảnh bao gồm:

1. Thanh toán thù lao quá cảnh bằng hàng hóa quá cảnh.
2. Tiêu thụ trái phép hàng hóa, phương tiện vận tải chở hàng quá cảnh.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.