Quy định về nâng bậc lương

Ngày hỏi:09/10/2009

Tôi là cán bộ Trạm Khuyến nông Nam Đàn, làm hợp đồng từ năm 2003, hưởng lương 1,86, được tuyển dụng vào biên chế chính thức từ 15/4/2005; bản thân chưa hiểu rõ về chính sách nâng bậc lương, nhất là khi tôi hiện có hai quyết định nâng bậc lương như sau: + Quyết định số 700 ngày 26/3/2009 của UBND huyện Nam Đàn nâng bậc lương cho tôi hệ số 2,34 lên 2,67 kể từ ngày 15/4/2008. + Quyết định của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An nâng bậc lương cho tôi từ 2,34 lên 2,67 từ ngày1/4/2009. Như vậy, trong một năm tôi nhận được hai quyết định nâng lương nhưng thời điểm được nâng lương khác nhau (do cơ quan sắp xếp lại tổ chức nên Trạm Khuyến nông cấp huyện thuộc Trung tâm Khuyến nông tỉnh quản lý). Vậy xin hỏi quyết định nâng lương nào là đúng quy định của Nhà nước?

Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

Theo quy định tại Nghị định 204 ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức thì với hệ số lương hiện chị đang hưởng, chị thuộc công chức loại A1 (bảng lương kèm theo Nghị định 204), thì thời hạn nâng bậc lương là 3 năm nếu chị đủ các tiêu chuẩn theo Thông tư số 03 ngày 5/1/2005 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức; tiêu chuẩn để được xét nâng lương thường xuyên như sau: + Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao hàng năm theo quy định của cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. + Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức hoặc không bị bãi miễn trong thời gian giữ chức vụ bầu cử. Thời gian nghỉ làm việc được hưởng nguyên lương và thời gian nghỉ ốm, điều trị, điều dưỡng được cộng dồn từ 6 tháng trở xuống vẫn được tính là thời gian để xét nâng bậc lương thường xuyên. Theo thư của chị thì ngày 15/4/2005 chị được tuyển dụng chính thức vào biên chế và trước đó chị có thời gian hợp đồng thử việc (từ tháng 1/2003 đến 1/2005) hưởng mức lương có hệ số 1,86 (sau này chuyển xếp lương mới theo Nghị định 204 có hệ số là 2,34). Vì vậy, thời điểm được tính để nâng bậc lương thường xuyên cho chị là tháng 4/2005. Từ quy định như đã nêu trên thì Quyết định 700 ngày 26/3/2009 của UBND huyện Nam Đàn tính thời điểm nâng bậc lương thường xuyên cho chị là đúng quy định. Việc Trung tâm Khuyến nông tỉnh Nghệ An ra quyết định nâng lương cho chị từ 1/4/2009 là không đúng theo tinh thần Nghị định 204 và Thông tư số 03 của Bộ Nội vụ. Chị cần có đơn đề nghị Trung tâm Khuyến nông tỉnh và Sở Nội vụ tỉnh xem xét giải quyết việc nâng lương cho chị theo đúng quy định.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.