Quyền lợi của Phó Chủ tịch xã nghèo khi kết thúc Dự án

Ngày hỏi:09/08/2012

Bạn đọc Hoàng Văn Hải (rongvangtienyen_88@...) và Hà A Chu (tushmoobtiag@...) thắc mắc: Sau khi kết thúc Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tôi có được chuyển qua cơ quan khác làm việc không? Tôi có được vào biên chế không? Cơ quan nào chịu trách nhiệm về vấn đề này khi kết thúc Dự án?

Nội dung này được Vũ Đăng Minh - Giám đốc Ban Quản lý Dự án 600 Phó Chủ tịch xã tư vấn như sau:

Ngày 26/1/2011 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số170/QĐ-TTg phê duyệt Dự án thí điểm tuyển chọn 600 trí thức ưu tú, có trình độ đại học tăng cường về làm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã thuộc 62 huyện nghèo. Theo đó, về quyền lợi đội viên Dự án, sau khi hoàn thành nhiệm vụ nếu đội viên Dự án có nhu cầu tiếp tục làm việc trong các cơ quan thuộc hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phương, thì được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, đào tạo và bố trí, sử dụng theo một trong các phương án sau:

- Cấp ủy và chính quyền xã tiếp tục quy hoạch vào các vị trí lãnh đạo, quản lý của xã.

- Ủy ban nhân dân tỉnh nơi tình nguyện đến công tác xem xét chuyển thành công chức nếu đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại khoản 2, Điều 62 Luật Cán bộ, công chức số 22/2008/QH12.

Trường hợp cấp ủy, chính quyền địa phương nơi công tác không bố trí được việc làm cho các đội viên Dự án thì Ủy ban nhân dân tỉnh có huyện nghèo báo cáo Bộ Nội vụ (thông qua Ban quản lý Dự án Trung ương) để phối hợp với các cơ quan quản lý công chức tổ chức xét tuyển theo quy định pháp luật.

Nếu sau khi hoàn thành nhiệm vụ đội viên Dự án không có nhu cầu tiếp tục làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc hệ thống chính trị ở Trung ương và địa phư

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.