Giáo viên trường ngoài công lập có hưởng phụ cấp thâm niên?

Ngày hỏi:12/09/2012

Bà Đào Thị Lan Hương, giáo viên trường mầm non bán công Kỳ Thư, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (email: mamnonkytho@...) đề nghị giải đáp về chế độ phụ cấp thâm niên đối với giáo viên trường mầm non bán công. Bà Hương được phân công công tác tại trường mầm non bán công, được xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, ngày 14/12/2004 của Chính phủ, giữ mã ngạch hai chữ số đầu là 15, tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Vừa qua, bộ phận kế toán Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết, giáo viên giảng dạy ở các trường mầm non bán công không phải đối tượng giảng dạy trong các trường mầm non công lập nên không được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo theo Nghị định số 54/2011/NĐ-CP. Bà Hương hỏi, giáo viên mầm non bán công có thuộc đối tượng hưởng phụ cấp thâm niên theo Nghị định 54/2011/NĐ-CP không?

Nội dung này được Bộ Giáo dục và Đào tạo tư vấn như sau:

Theo Điều 1 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP, Nghị định này quy định chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đã được chuyển xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Căn cứ quy định trên thì nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập không thuộc đối tượng và phạm vi áp dụng của Nghị định số 54/2011/NĐ-CP.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.