Chi phí thẩm định thiết kế của chủ đầu tư ?

Ngày hỏi:03/11/2014

Trong quá trình công tác tôi có vướng mắc về nội dung liên quan đến chi phí thẩm định thiết kế của chủ đầu tư. Vậy, tôi xin hỏi: - Chi phí thẩm tra do tổ chức tư vấn thực hiện xác định theo hướng dẫn nào và Phí thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện theo hướng dẫn? - Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với công trình thực hiện thiết kế 3 bước và thiết bế bản vẽ thi công đối với công trình thực hiện thiết kế 1 bước và 2 bước của chủ đầu tư khi đã có kết quả thẩm tra thuộc chi phí nào và có được tính phép thanh toán không?

Nội dung này được Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu tư vấn như sau:


Việc tổ chức thẩm định thiết kế thực hiện theo quy định tại khoản 1, Điều 20 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6/2/2013 của Chính phủ về Quản lý chất lượng công trình xây dựng. Việc thẩm tra thiết kế của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Nghị định số 15/2013/NĐ-CP.
- Chi phí thẩm tra do tổ chức tư vấn thực hiện xác định theo hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng công trình.
- Phí thẩm tra của cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 75/2014/TT-BTC ngày 12/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng.
- Chi phí thẩm định thiết kế kỹ thuật đối với công trình thực hiện thiết kế 3 bước và thiết bế bản vẽ thi công đối với công trình thực hiện thiết kế 1 bước và 2 bước của chủ đầu tư khi đã có kết quả thẩm tra thuộc chi phí quản lý dự án được hướng dẫn tại Quyết định số 957/QĐ-BXD.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.

Người trả lời:

Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu

  • Sở Xây dựng tỉnh Bạc Liêu
  • Click để xem thông tin