Khám sức khỏe khi tuyển dụng

Người lao động có phải khám sức khỏe khi tuyển dụng hay không? Nếu có thì người lao động có phải chịu chi phí khám sức khỏe này không?

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

Theo quy định của Bộ luật Lao động thì người lao động phải được khám sức khỏe khi tuyển dụng. Chi phí khám sức khỏe do người sử dụng lao động chịu.
 
 

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

  • Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  • Click để xem thông tin