Tiêu chuẩn môi trường làm việc cho người lao động

Người sử dụng lao động phải bảo đảm tiêu chuẩn môi trường làm việc cho người lao động như thế nào?

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

Theo qui định của Bộ luật lao động thì người sử dụng lao động phải đảm bảo nơi làm việc đạt tiêu chuẩn về không gian, độ thoáng, độ sáng, đạt tiêu chuẩn vệ sinh cho phép về bụi, hơi, khí độc, phóng xạ, điện, từ trường, nóng, ẩm, ồn, rung và các yếu tố có hại khác. Các yếu tố này phải được định kỳ kiểm tra đo lường. Ở nơi làm việc phải có bảng chỉ dẫn về an toàn lao động, vệ sinh lao động đặt ở vị trí mà mọi người dễ thấy, dễ đọc. Trường hợp nơi làm việc có nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thì người sử dụng lao động phải thực hiện ngay những biện pháp khắc phục. Nơi làm việc có yếu tố nguy hiểm, độc hại, dễ gây tai nạn lao động phải được người sử dụng lao động trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế và trang bị bảo hộ lao động thích hợp để đảm bảo ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn lao động.
    Người sử dụng lao động phải đảm bảo các phương tiện bảo vệ cá nhân đạt tiêu chuẩn chất lượng và quy cách theo qui định của pháp luật.
 

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

  • Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  • Click để xem thông tin