Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai

Ngày hỏi:04/07/2016

Quy định về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai?

Nội dung này được Sở tư pháp Kon Tum tư vấn như sau:

Điều 47 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân quy định về việc Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai: Căn cứ vào kết quả hiệp thương lần thứ hai, chậm nhất là 55 ngày trước ngày bầu cử, Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu, thành phần, số lượng người của cơ quan, tổ chức, đơn vị ở trung ương và địa phương được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.