Mục đích của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước

Mục đích của Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước là gì?

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

 Theo Điều 66 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Quỹ hỗ trợ việc làm ngoài nước nhằm phát triển và mở rộng thị trường lao động ngoài nước.
 

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

  • Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  • Click để xem thông tin