Cấp có thẩm quyền thu hồi, giao và cho thuê rừng

Ngày hỏi:19/11/2014

: Cấp nào có thẩm quyền giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng và chuyển mục đích sử dụng rừng đã giao cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn thuê?

Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

Theo Điều 28 Luật Bảo vệ và phát triển rừng 2004, UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh quyết định giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng đối với hộ gia đình, cá nhân; quyết định giao rừng, thu hồi rừng đối với cộng đồng dân cư thôn. Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng đã giao, cho thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng toàn bộ hoặc một phần khu rừng đã giao đối với cộng đồng dân cư thôn.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.