Nội dung Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em (Công ước về quyền trẻ em)

Nội dung chi tiết các nhóm quyền trẻ em?

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

Có 4 nhóm quyền trẻ em, chi tiết như sau:

1. Nhóm quyền được sống còn, bao gồm:

- Quyền được sống

- Quyền có họ tên, quốc tịch

- Quyền được biết cha mẹ và được cha mẹ chăm sóc

- Quyền được đảm bảo đến mức tối đa có thể được để sống còn và phát triển

2. Nhóm quyền được phát triển, bao gồm:

- Quyền được chăm sóc sức khỏe, điều trị bệnh

- Quyền được học hành, giáo dục, phát triển tài năng

- Quyền được vui chơi, giải trí, hoạt động văn hóa, nghệ thuật phù hợp với lứa tuổi

- Quyền được tự do tín ngưỡng, tôn giáo

- Quyền được thu nhận nhiều nguồn thông tin, tư liệu có lợi về xã hội, văn hóa cho trẻ em

- Quyền được có mức sống đủ

3. Nhóm quyền được bảo vệ, bao gồm:

- Quyền được giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

- Quyền không bị buộc cách ly cha mẹ trái với ý kiến của cha mẹ, trừ trường hợp vì lợi ích tốt nhất của trẻ

- Quyền không chịu sự cân thiệp tùy tiện hay bất hợp pháp vào việc riêng tư

- Quyền được hưởng an toàn xã hội bao gồm bảo trợ xã hội và các biện pháp cần thiết khác

- Quyền được bảo vệ chống lại mọi hình thức lạm dụng, bóc lột về tình dục, về kinh tế, bị bắt cóc, mua bán, phải lao động có hại cho sức khỏe của trẻ

- Quyền được bảo vệ chống lại việc sử dụng ma túy hay bị lôi kéo vào việc sản xuất , buôn bán ma túy

- Quyền được bảo vệ khỏi sự tra tấn, đối xử, trừng phạt độc ác, bị tước quyền tự do bất hợp pháp

- Quyền được bảo vệ không phải tham gia chiến sự khi chưa đủ 15 tuổi

4. Nhóm quyền được tham gia, bao gồm:

- Quyền được hình thành quan điểm riêng và tự do phát triển những quan điểm đó về các vấn đề có tác động đến trẻ em

- Quyền tự do bày tỏ ý kiến (kkhông trái pháp luật)

- Quyền tự do kết giao, hội họp tụ tập một cách hòa bình.

Bạn có thể tham khảo thêm một số bài viết sau:

Trẻ em không có quốc tịch ở Việt Nam có những quyền gì?

Các nguyên tắc trong Công ước về quyền trẻ em

Bạo lực trẻ em bao gồm những hành vi nào?

Tổng hợp tất cả các quyền của trẻ em
 
 

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

  • Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  • Click để xem thông tin