Nghĩa vụ của các quốc gia thành viên khi phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em

Khi phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em thì các quốc gia thành viên có nghĩa vụ gì?

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

Khi đã phê chuẩn Công ước của Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em thì các quốc gia thành viên có nghĩa vụ thực hiện 5 nội dung sau đây:
1. Rà soát lại các văn bản đã có, ban hành văn bản luật pháp mới sao cho phù hợp với tinh thần và nội dung của Công ước;
2. Đưa vấn đề quyền trẻ em vào trong chương trình giảng dạy của các cấp học một cách phù hợp nhất;
3. Các cơ quan thông tin đại chúng tập trung phản ánh, tố cáo những trường hợp vi phạm quyền trẻ em, đồng thời đề cao những tấm gương tốt trong việc bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em trong cả nước và quốc tế;
4. Các cơ quan nhà nước, các tổ chức phi chính phủ vận dụng Công ước và chương trình hành động của cơ quan đơn vị;
5. Các cơ quan chịu trách nhiệm chỉ đạo, trực tiếp giám sát việc thực hiện quyền trẻ em ở các cấp.
 

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

  • Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  • Click để xem thông tin