Các điều, nội dung cơ bản của Công ước quyền trẻ em

Công ước về Quyền trẻ em có bao nhiêu điều? Nội dung cơ bản của Công ước? Các quyền của trẻ em được chia theo nhóm như thế nào?

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:


* Công ước gồm 54 điều với gần 6000 từ, chia làm 3 phần:
- Phần 1: 41 điều (Điều 1 đến Điều 41), với các nội dung:
     
     + Định nghĩa trẻ em
     + Các nguyên tắc chung
     + Các quyền cơ bản
- Phần 2: 4 điều (Điều 42 đến Điều 45) với các nội dung:
     
     + Nhiệm vụ truyền thông
     + Hệ thống giám sát, chỉ đạo
 
- Phần 3: 9 điều (Điều 46 đến Điều 54) với các nội dung: Các vấn đề pháp lý
* Nội dung Công ước nói tới 4 quyền của trẻ em, bao gồm:
+ Quyền được sống còn
+ Quyền được phát triển
+ Quyền được bảo vệ
+ Quyền được tham gia.
 

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

  • Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  • Click để xem thông tin