Các nguyên tắc trong Công ước về quyền trẻ em

Các nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ Công ước về quyền trẻ em?

Nội dung này được Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội tư vấn như sau:

Bốn nguyên tắc xuyên suốt toàn bộ Công ước về quyền trẻ em, bao gồm:
1. Không phân biệt đối xử trong việc đảm bảo thực hiện quyền trẻ em
2. Dành cho trẻ em những lợi ích tốt đẹp nhất
3. Trẻ em có quyền được xác lập và thể hiện ý kiến riêng của mình
4. Những điều khoản trong luật pháp quốc gia hoặc quốc tế có lợi hơn đối với trẻ em so với những điều khoản trong Công ước sẽ được sử dụng.
 

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Bộ LĐ-TBXH

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội

  • Bộ Lao Động - Thương Binh Và Xã Hội
  • Click để xem thông tin