Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y

Ngày hỏi:01/10/2015

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y?

Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

Căn cứ theo điều 93 Luật Thú y được Quốc hội ban hành ngày 19/6/2015, quy định về quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y như sau: 1. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y có quyền sau đây: a) Buôn bán thuốc thú y có giấy chứng nhận lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam. b) Cung cấp thông tin và hướng dẫn liên quan đến thuốc thú y. c) Tham gia tập huấn về an toàn trong sử dụng, bảo quản, vận chuyển và phòng ngừa tác dụng không mong muốn do thuốc thú y gây ra. 2. Tổ chức, cá nhân buôn bán thuốc thú y có nghĩa vụ sau đây: a) Bán đúng loại thuốc thú y theo đơn đối với thuốc thú y phải kê đơn hoặc theo yêu cầu của người mua với thuốc thú y không phải kê đơn. b) Niêm yết giá bán, bán đúng giá niêm yết và lập sổ theo dõi việc mua, bán thuốc thú y. c) Tuân thủ điều kiện bảo quản thuốc thú y ghi trên nhãn và hướng dẫn sử dụng thuốc thú y cho người mua theo đúng nội dung của nhãn thuốc thú y. d) Bồi thường thiệt hại do lỗi của cơ sở mình gây ra theo quy định của pháp luật. đ) Khi phát hiện thuốc thú y của cơ sở buôn bán của mình không bảo đảm các yêu cầu theo quy định thì có trách nhiệm thông báo cho đại lý trực tiếp hoặc cơ sở sản xuất đã cung cấp thuốc thú y để thu hồi ngay toàn bộ thuốc thú y đó đang lưu hành trên thị trường; tham gia thu hồi thuốc thú y đã bán ra

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.