Chế độ đối với thân nhân Công an nhân dân

Ngày hỏi:18/01/2016
Gia đình tôi có con công tác trong ngành Công an. Tôi xin hỏi khi gia đình tôi bị hỏa hoạn và mẹ cháu bị ốm thì được hưởng quyền lợi như thế nào, hồ sơ phải làm những gì, mong luật gia hướng dẫn

Nội dung này được Luật gia Minh Hương tư vấn như sau:

Tại Nghị định số 05/2016 ngày 11/01/2016 của Chính phủ quy định chế độ, chính sách đối với thân nhân, hạ sỹ quan, chiến sỹ nghĩa vụ trong Công an nhân dân như sau: +Về chế độ trợ cấp khó khăn đột xuất Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ bị ốm đau từ 1 tháng trở lên hoặc điều trị 1 lần tại bệnh viện từ 7 ngày trở lên được trợ cấp 500.000 đồng/suất/lần. Gia đình hạ sĩ quan, chiến sĩ gặp tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai dẫn đến nhà ở bị sập, trôi, cháy hoặc phải di dời chỗ ở được trợ cấp 3.000.000 đồng/suất/lần. Chế độ quy định như đã nêu ở phần trên được thực hiện không quá 2 lần trong 1 năm đối với một đối tượng. Thân nhân của hạ sĩ quan, chiến sĩ từ trần, mất tích được trợ cấp 2.000.000 đồng/suất. +Về thủ tục hồ sơ, trách nhiệm và trình tự thực hiện. Hồ sơ xét hưởng chế độ. Bản khai đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của hạ sĩ quan, chiến sĩ theo phụ lục kèm theo nghị định này và giấy tờ sau đây: - Giấy ra viện hoặc giấy xác nhận của bệnh viện cấp huyện trở lên, nơi thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ đang điều trị đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 3 nghị định này; - Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 3 nghị định này; - Giấy chứng tử hoặc giấy xác nhận thân nhân hạ sĩ quan, chiến sĩ mất tích của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp quy định tại Khoản 3, Điều 3, Nghị định này. Văn bản đề nghị trợ cấp khó khăn đột xuất của đơn vị trực tiếp quản lý hạ sĩ quan, chiến sĩ cấp tiểu đoàn hoặc cấp phòng, quận, huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh và tương đương trở lên. Nghị định cũng quy định đối với Công an đơn vị, địa phương, trong thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Công an đơn vị, địa phương nơi hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác hoàn thành việc xem xét, quyết định trợ cấp khó khăn đột xuất. Trường hợp không đủ điều kiện hưởng, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Trên đây là những quy định chung, bác nghiên cứu vận dụng trong trường hợp của gia đình mình.

Nguồn:

nongnghiep.vn

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.


Người trả lời:

Luật gia Minh Hương

  • Luật gia Minh Hương
  • Click để xem thông tin