Về cộng nối thời gian công tác trong công an nhân dân

Ngày hỏi:02/10/2014

Ông Hoàng Ngọc Hợi (tỉnh Ninh Bình) sinh năm 1960, hiện công tác tại UBND xã Mai Sơn, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình. Tháng 4/1979 vào ngành Công an học lớp Cảnh sát bảo vệ trại giam, từ tháng 11/1979 đến tháng 6/1989 công tác tại Trại Z30D Thủ Đức đóng tại huyện Hàm Tân, tỉnh Thuận Hải (cũ); Trại Z10, Cục A24, đóng tại Tam Điệp, tỉnh Hà Nam Ninh (cũ), Từ tháng 7/1989 đến tháng 7/1991 ông Hợi đi lao động hợp tác tại Bungari, tháng 5/1992 ra quân về địa phương. Từ tháng 1/2001 đến nay công tác tại UBND xã Mai Sơn, hiện là Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã. Thực hiện Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BTC-BLĐTBXH ngày 27/5/2010 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP của Chính phủ đối với cán bộ, công chức đang tham gia công tác tại xã, phường, thị trấn có thời gian công tác trong quân đội, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp một lần theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 15/12/2005, ông Hợi đã làm hồ sơ đề nghị được cộng nối thời gian công tác trong công an nhân dân để tính thời gian đóng BHXH, nhưng theo BHXH tỉnh Ninh Bình thì hiện nay mới có những người tham gia trong quân đội được tính hưởng, còn các đối tượng trong lực lượng Công an chưa có hướng dẫn. Ông Hợi hỏi, ông có được cộng nối thời gian công tác trong lực lượng công an và thời gian đi lao động hợp tác tại Bungari để tính hưởng BHXH không?

Nội dung này được Bảo hiểm xã hội Việt Nam tư vấn như sau:

Theo quy định tại Điểm a, Khoản 6, Điều 8 Thông tư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH ngày 27/5/2010 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã thì:
 
"Trường hợp có thời gian công tác trong quân đội nhân dân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993 và không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 và Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP để tính hưởng bảo hiểm xã hội”.
 
Không quy định cộng nối thời gian công tác trong công an nhân dân với thời gian giữ chức danh theo Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ về chế độ sinh hoạt phí đối với cán bộ xã, phường, thị trấn.

Tại Khoản 8, Điều 1 Nghị định số 153/2013/NĐ-CP ngày 8/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19/4/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân quy định: 

“Quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ trước ngày 15/12/1993, sau đó chuyển sang làm việc có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp Nhà nước, hưởng lương từ ngân sách Nhà nước hoặc các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế có tham gia đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cả năm chế độ mà không hưởng chế độ trợ cấp theo quy định tại Quyết định số 47/2002/QĐ-TTg ngày 11/4/2002; Điểm a, Khoản 1, Điều 1 Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005; Quyết định số 142/2008/QĐ-TTgngày 27/10/2008; Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010; Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 và Quyết định số62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ thì được cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an trước đó với thời gian công tác có đóng  sau này để tính hưởng bảo hiểm xã hội”.

Tuy nhiên, hiện nay chưa có hướng dẫn thi hành Nghị định này nên cơ quan BHXH chưa có căn cứ để cộng nối thời gian công tác trong công an nhân dân với thời gian công tác trước đó để tính hưởng BHXH. Khi có hướng dẫn của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, BHXH Việt Nam sẽ chỉ đạo BHXH các tỉnh, thành phố thực hiện.

Nguồn:

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Nội dung tư vấn trên đây chỉ mang tính tham khảo, Quý độc giả cần xem Căn cứ pháp lý của tình huống này để có thông tin chính xác hơn.