Về việc hỗ trợ nhà ở trường hợp người có công đã chết

Ngày hỏi:23/07/2015

Ông Lê Đạt, ông nội của ông Lê Văn Cường (Quảng Bình) là người có công với cách mạng nên thuộc đối tượng được hỗ trợ xây nhà ở. Gia đình đã hoàn thành việc xây nhà vào tháng 1/2014. Tháng 3/2014, ông Đạt chết. Tháng 9/2014, UBND xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch, thông báo về việc nhận tiền hỗ trợ xây nhà đối với người có công với cách mạng, tuy nhiên, gia đình ông Cường không được nhận số tiền này với lý do đã được hưởng chế độ mai táng phí. Ông Cường hỏi, UBND xã giải quyết như vậy có đúng không?

Nội dung này được Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình tư vấn như sau:

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 1/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg.

Trong quá trình thực hiện Đề án hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng, Đề án được UBND huyện Quảng Trạch phê duyệt tháng 8/2013 nhưng đến tháng 7/2014 mới được UBND tỉnh phân bổ kinh phí, vì vậy có một số trường hợp người có công đã từ trần do tuổi cao, sức khỏe yếu…

Căn cứ nội dung thông báo kết quả giải quyết đơn số 22/BC ngày 8/7/2015 của UBND xã Quảng Thạch, ông Lê Đạt là ông nội của ông Lê Văn Cường ở xã Quảng Thạch, huyện Quảng Trạch thuộc đối tượng người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, được tặng thưởng Huân chương kháng chiến và đã được phê duyệt trong Đề án hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và ông Lê Đạt đã thực hiện xây mới nhà và đã chết (thời gian như Lê Văn Cường nêu trong đơn) trước khi được phân bổ kinh phí để thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp của Ban chỉ đạo Chính sách Nhà ở và Thị trường bất động sản tỉnh Quảng Bình và Công văn số 1107/SXD-QLN ngày 29/6/2015 của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình giao cho các địa phương tổng hợp danh sách các đối tượng người có công đã tự thực hiện sửa chữa hoặc xây mới nhà, đối tượng đã chết trước khi được phân bổ vốn để thực hiện, nêu rõ tình trạng nhân thân báo cáo về Sở Xây dựng, Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Bình để xin chủ trương thực hiện từ các Bộ, ngành Trung ương và hiện tại huyện đã tổng hợp danh sách báo cáo Sở Xây dựng.

Nội dung nêu trên là phần giải đáp, tư vấn của chúng tôi dành cho khách hàng của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Nếu quý khách còn vướng mắc, vui lòng gửi về Email info@thuvienphapluat.vn.